Κίν : 6977478836

email : mitsbatistakis@gmail.com Μπατιστάκης Δ. Δημήτριος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ 19) Βόλος

Ε ΤΑΞΗ

                    1.βασικά μέρη – υλικό λογισμικό    

 

                  

on line τεστάκι για γενική χρήση Η/Υ
κατάλογος